Óvodánkról

Óvodánk, mely a falu központban található, egyike Solymár legrégebbi intézményeinek. Az épület 1930 óta működik óvodaként. Jelenlegi formáját 2005-ben nyerte el, amikor a solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat lett a fenntartója.

A nagy érdeklődés és kereslet miatt az óvodát 2010-ben bővíteni kellett, így Solymár Nagyközség Önkormányzata segítségével felépült a szép, új óvoda, melyben a dolgozók minőségi munkát tudnak végezni. Jelenleg 3 vegyes életkorú csoporttal rendelkezünk, ahol a testvérek, unokatestvérek és barátok is együtt lehetnek és ugyanolyan módszerek szerint tanulhatnak. A gyerekek úgy élnek itt, mint egy nagycsaládban.

Óvodánk kétnyelvű; a magyar nyelvű foglalkozások mellett a gyerekek a mindennapokban megismerkednek a német nyelvvel is. Németül tanulnak szavakat, verseket, énekeket, körjátékokat.

Sajnos egyre kevesebb az olyan család, ahol a gyerekek még az otthoni környezetben hallhatnak eredeti sváb beszédet, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy néhány mondókát, kifejezést, népdalt solymári nyelvjárásban is elsajátítsanak a gyerekek.

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a solymári hagyományok, szokások ápolását és a gyerekek kétnyelvű identitástudatának megalapozását. A legidősebb gyerekek heti egy alkalommal táncfoglalkozáson vesznek részt, melynek keretében egyszerű néptáncokat ismernek meg.

Az óvoda életében fontos szerepet játszanak az ünnepek: a szüret, a Márton-nap, Mikulás, a Karácsony, a Húsvét, a Májusfa-állítás, az Anyák napja és az évzáró Tavaszi Fesztivál. Ezek az ünnepnapok lehetővé teszik számunkra, hogy felelevenítsük a régi szokásokat; megőrizzük és ápoljuk sváb községünk kulturális értékeit és hagyományait.

Reméljük, hogy az óvodánkba járó gyerekek így sok szép élménnyel gazdagodnak.

Unser Kindergarten

Unser Kindergarten befindet sich in der Dorfmitte und gehört zu den ältesten Bildungsinstitutionen von Solymar. Seit 1930 funktioniert er als Kindergarten.

In der jetzigen Form wurde er 2005 gegründet, als die schaumarer Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung die Trägerschaft übernommen hat.
Wegen der großen Nachfrage musste der Kindergarten im Jahr 2010 erweitert werden. Mit Hilfe der Großgemeinde Schaumar bekamen wir ein schönes Gebäude, in dem wir unsere Arbeit niveauvoll erfüllen können.

Jetzt haben wir drei gemischte Gruppen, wo die Geschwister, Cousins und Freunden zusammen sein können und mit gleichen Methoden unterrichtet werden. Die Kinder leben hier, wie in einer großen Familie.

Unser Kindergarten ist zweisprachig, neben den ungarisch geführten Beschäftigungen werden die Kinder mit der deutschen Sprache bekanntgemacht.

Sie lernen deutsche Wörter, Lieder, Kreisspiele, Sprüche. Es gibt leider immer weniger Familien, wo die Kinder noch die schwäbische Sprache zu Hause hören können, so wir halten es für sehr wichtig, dass sie einige Reime, Begriffe, Volkslieder auch in schaumarer Dialekt erwerben sollen.

Unsere wichtigsten Aufgaben sind die Pflege der schaumarer Traditionen, Bräuche und die Fundation  der zweisprachigen Identität der Kinder. Wöchentlich einmal haben die älteren Kinder eine Tanzstunde, wo sie einfache Volkstänze, -lieder und -sprüche lernen.

Wir feiern im Kindergarten die Feste, wie:  das Weinlesefest, den Martinstag, den Nikolaus, die Weihnachten, die Ostern, das Maibaumfest, den Muttertag und das Frühlingsfestival. Diese Feiertage ermöglichen uns alte Bräuche und Sitten wieder lebendig zu machen, das Kulturerbe und die Traditionen unseres schwäbischen Dorfes zu bewahren und zu pflegen.

Wir hoffen, dass die Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, mit vielen, schönen Erlebnissen reicher werden.

Drevenáné Schokátz Ágnes